August 5, 2011

தேவைகளும் தேடல்களும்தேவைகளும், தேடல்களும்தான் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையை முழுமை அடையச் செய்கிறது. தேடல்கள் மட்டும் இல்லை என்றால் வாழ்க்கையில் மனிதன் நடைப்பிணமாகதான் வாழ்வான். அன்புத்தேடலில் இருந்து ஆசைத் தேடல் வரைக்கு, பகுத்தறிவு தேடலில் இருந்து பணத்தேடல் வரைக்கும் மனிதனின் தேடல் உண்டு, ஒருவகையில் இந்த பணத்தேடல்தான் ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் முழுமை அடைய மறுக்கிறது.

மனிதனின் சொல்லென்னாத துன்பங்களுக்கும் துயரங்களுக்கும் பணத்தின் பங்கு அலதியானது. பணம் பணம் பணம் இந்த பணத்தேடலில் பெரும்பான்மையான நமது வாழ்க்கை முடிந்துவிடுகிறது. வாழ்க்கைக்காக மனிதன் வாழ்கிறன.இல்லை இந்த பணத்திற்காக மனிதன் வாழ்க்கிறன என்றால் பணம்தான் மனிதனின் அடைப்படை தேவையாகிவிட்டது.இதற்காத்தனே மனிதன் உழைக்கிறான்.உண்கிறான்?

பணத்தேவைகள் மனிதனை சில தேடல்களுக்கு இரையாக்கிவிடுகிறது. ஓடி ஓடி மாடாய் உழைத்து மனிதன் தன்னுடைய முதுகெலும்பை தேய்த்துவிடுகிறான். பொதுவாக நாம் உடல் உழைப்பயை நம்பி இயங்கும் ஒரு வர்க்கம்தான்.அறிவுக்கு நாம் எங்கே வேலைக் கொடுக்கிறோம்.நமது மூதையர்களில் உழைப்பதற்கென்றே கடல் கடந்து வந்து இங்கு கடுமையாக உழைத்தார்கள்.ஆனாலும் அவர்களால் ஒரு பணக்கார சமுகத்தை உருவாக்கமுடிந்ததா? உழைப்பு மட்டும் ஒரு மனிதன் உயர்ந்தும் என்றால் ஏன் நமது சமுதாயம் தலை நிமிர்ந்து நிற்க முடியவில்லை? உழைப்புக்கேற்ற அறிவும் நம்மிடம் இல்லை என்றுதான் கூறவேண்டும். காலத்திற்கேற்ற மாற்றத்தை நாம் நமது சமுதாயத்தில் கொண்டுவர முடியவில்லை என்றால் நாம் என்றும் அடிமை சமுதாயமாகத் திகழமுடியும்.
தேவைகள் தேடல்கள் அடிப்படையில் ஒரு மன மாற்றத்தை இனப்பண்புகளையும் உருவாக்கவேண்டும். எந்த சமுதாயம் பிறந்தவுடன் சிறந்த பண்புநலன்களை கொண்டுவிடாது. அவர்களின் சமுக கடப்பாடுகளும் மத கேட்ப்பாடுகளும் தனி மனித சிந்தனையை உரம் போட்டு வளர்த்துவிடுகின்றன.

கைக்கட்டி வாழ்வதே வாழ்க்கை. டைக்கட்டி நான் வாழமாட்டேன் என்று சொல்லும் நண்பர்களும் நிறைய உண்டு. கூலிவேலைதான் அவர்களுக்கு உகந்தது. கோழி மேய்த்தாலும் கும்பனியில் மேய்க்கவேண்டும் என்று சொல்லும் நண்பர்களும் நம்மிடையே நிறைய உண்டு. பணம் என்பது சுலபமான வழியில் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர்.

பணம் சம்பாதிப்பது என்பது அவ்வளவு இலகுவான வழி அல்ல. அது ஒரு கரடுமுரடான பாதை. சம்பாதித்த பணத்தை பாதுக்காப்பது என்பது அதைவிட கொடுமையானது. சிலர் பேர் பணத்தை Dirty money என்கிறார்கள். ஏன் பணம் பத்தும் செய்யும். நாம் எப்படிசொல்ல முடியும் பணக்கார்கள் எல்லாம் தவறான முறையில்தான் சம்பாதித்திருப்பார்கள் என்று? எவ்வளவோ பேர் நேர்மையான மனிதர்களாகவும் அன்பும் பண்பும் கருணையும் கொண்ட மனிதர்களாக இருகின்றனர்.

நம்மை போல் வந்தவர்கள்தான் சீனர்கள்.ஆனால் அவர்கள் நம்மைவிட பணபலத்தில் எங்கோ உயர்ந்து நிற்கிறார்கள். சரியான திட்டமிடல் இருந்தால் நாமும் பணபலத்தில் நிமிர்ந்து நிற்கலாம். பணத்தை பெருக்குவதற்கென்று பல வழிமுறைகள் உண்டு. பணத்தை சார்ந்த சிந்தனை உருவாக்கங்கள் தமிழர்களிடம் மிகவும் குறைந்துதான் காணப்படுகிறது.

தமிழர்கள் மதிக்கப்படும் சமுதாயமாக மாறவேண்டும் என்றால் நாம் பணக்கார சமுதாயமாக மாறவேண்டு, மலேசிய சொத்து விகித்தில் ஏன் நாம் இன்னும் 1 சதவித்தில் இருக்க்கிறோம்?. நம்மிடம் பணம் இல்லை. ஒரு தனி மனிதனிடம் ஒரு ஆயிரம் வெள்ளியை புரட்டுவதற்கு கூட நம்மால் இயலவில்லை என்றால் எப்படி நாம் சொத்துடமை சமுதாயமாக மாறமுடியும்?.

நமது சித்தானந்தங்கள் பணத்திற்கு எதிர்மறையான சிந்தனைகளை கொண்டுள்ளன. வாழ்க்கையை ஒரு மாயையாக சித்தரித்து செல்வத்தேடல்களை தேவையில்ல ஒன்றாக்கிவிட்டது. ஆனால் அவ்வப்பொழுது கால மாற்றங்கள் மனிதனின் தேவைகளை அறிந்து பலற்பல கோட்ப்பாடுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. பணம் பந்தியிலே குணம் குப்பையில், திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு. அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருள் இல்லாருக்கும் இவ்வுலகம் இல்லை என்பது எல்லாம் கால மாற்றத்தால் விளைந்த கருபொருள்கள்.

பணத் தேடல் என்பது வியபாரமோ அல்லது தொழில்துறையை சார்ந்த்து மட்டும் அல்ல. மூளைகளை கசக்கி பிழிந்து சில கணித தத்துவங்களை புரிந்துக் கொண்டால் பெரும் பணத்தை சம்பாதிப்பதற்கு வழி வகுத்துவிடும்.

இன்றைய நவீன உலகில் பல தத்துவங்களில் பல்வேறு கோட்ப்பாட்டுகளில் இயங்கி வரும் வியபார நுணுக்கங்கள் மூன்று பிரிவுகளாக பிரித்துவிடலாம். ஒன்று மரபுச்சார்ந்த தொழிதுறைகள். சங்கிலிதொடர் வியபார தளங்கள் மற்றும் நேரடி விற்பனை துறை. ஒரு சராசரி சம்பாரிக்கும் மனிதனின் செலவு செய்யும் இடமும் இவ்மூன்றாகத்தான் இருக்கும். மற்றவை பணம் கொட்டிக்கிடக்கும் துறையாக இருந்தாலும் அதிவிரைவாக பணத்தை பெருக்கும் முறையில் தலைசிறந்து விளங்குகிறது நேரடி விற்பனை துறை.

நேரடி விற்பனைத் துறையில் பெரிய பெரிய திமிங்கள நிறுவன்ங்கள் உலா வருவதற்கு காரணம் கோடிக்கணக்கில் பணம் கொட்டிக் கிடக்கிறது. அதி விரைவாக அதிலே பணத்தை சம்பாதித்து விடலாம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை. பணத்தை பெருக்கும் முறையில் அதிகப்படுத்தும் ஒரே திட்டம் இந்த நேரடி விற்பனை துறைதான். சில வருடங்களில் பெரும் செல்வந்தர்களாக உருவெடுக்க முடியும் என்பது இந்த நேரடி விற்பனை துறை நிறுபித்துள்ளது.
Post a Comment