October 4, 2010

பெண்ணின் பெருமை


பெண்ணின் பெருமை

பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்!,மங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டுமம்மா!,பட்டங்கள் ஆள்வதும்,சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்தவந்தோம்! இப்படி எத்தனை கவிஞர்கள் பாடியிருக்கின்றனர். ஆனால் இயல்பான நிலையில் அதை நாம் சிறுமை கொள்ளும் அளவுக்கு பெண்களின்பால் கொடுமையும் அடிமைத்தனம் பல நூற்றாண்டு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன.

பெண்களுக்கு விடுதலை மிக மிகத் தேவை என்பதை யாவரும் உணர்திருக்கின்றோம்.சில இயக்கங்கள் பெண் விடுதலைக்காக போராடிக் கொண்டு இருந்தாலும், அதனோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவோ, ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ளவோ பெண்கள் முன் வராத சூழல்தான் இன்றைக்கும் உள்ளது. இந்நிலை மாற வேண்டும் அறிவுத்தளத்தில், சமூகவியல் போராட்டங்களில் தங்களது பங்களிப்பை அளிக்கும் போதுதான் சுதந்திரத்தின் முழுப்பயனும் அடைந்ததாகப் பொருள் கொள்ள முடியும்.

வாழ்க்கையானது ஆண் பெண் என்ற இரு பாலரும் இணைந்து நடைப்பெருகின்ற பேர்யியக்கம் இந்த வாழ்க்கை.பெண்ணில்லாமல் ஆண் இல்லை. ஆண்ணில்லாமல் பெண்ணில்லை என்பது இயற்கையின் நியதி உலகில் உள்ள எல்லோரும் இந்த இரண்டு பேர் கூட்டுறவில் வந்த இன பெருக்கம் மனிதவர்க்கம் என்பதை மறுக்க முடியாது. எனினும் உலகெங்கும் பெண்கள் ஆண்களால் சமத்துவமாக பார்க்கிறார்களா? பார்க்கப்படுவதில்லை என்ற பதில்தான் கிடைக்கிறது. அடிமைத்தனத்தின் மறுபக்கம் தான் பெண்ணியம்.

முற்காலங்களில் பெண்களும ஆண்களும் சமமானவர்கள் எனக் கருதப்படவில்லை. அதாவது, ஆணுக்குப் பெண் தாழ்ந்தவளே என்பதும், இது பெண்களின் உடல்கூறு மற்றும் படைப்பு ரீதியாகவும் கருதப்பட்டு வந்தது. பெண்கள் நுண்ணறிவில் மிகவும் தாழ்ந்தவர்கள் எனக்கருதப்பட்டது. பெண் புத்தி பின்புத்தி என்று பேசப்பட்டது. பெண், ஒரு மனிதஜென்மமாகவே கருதப்படவில்லை. ஓரு சில இந்திய அரபு இனங்கள், தங்கள் பெண்களை தான் வளர்க்கும் கால்நடைகளோடு சேர்த்தே கணக்கிட்டனர். அவர்களுடைய மொழியில் பெண்களுக்கான பெயர்ச்சொல் மாட்டு பெண் அல்லது ‘கழுதை’ எனும் சொல்லின் அர்த்தத்தையும் கொண்டிருந்தது.

திருமணம் என்பது மனித இனத்தைப் பொறுத்தவரை ஒரு உலகளாவிய பொதுமையாக இருந்த போதிலும், வெவ்வேறு பண்பாட்டுக் குழுக்களிடையே திருமணம் தொடர்பில் வெவ்வேறு விதமான விதிகளும், நெறிமுறைகளும் காணப்படுகின்றன. 'திரு' என்பது தெய்வத்தன்மை எனவும், 'மணம்' என்பது இணைதல் எனவும் பொருள்கொள்ளப்படுகிறது, 'திருமணம்' என்பது மேம்மையான தெய்வீகம் வாய்ந்த இணைதல் என்று அர்தப்படுதிக்கொள்ள்லாம்.

ஒரு ஆண் திருமணத்திற்கு முன் மதிக்கப்படுவதில்லை. அவன் திருமண முடிந்து தம்பதி சகிதமாக உலா வரும் போதுதான் அவனுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் தருகிறது இந்த சமுதாயம். பெண்னோடு இல்லறத்தில் இணையும் ஒரு மனிதன் பூரான மரியாதை பெருகின்றான். முழுமையும் அடைகின்றான்.

பெண் என்பவள் சமுதாய நோக்கு மிக்கவளாகவும் சமுதாய பற்று மிக்கவர்களாகவும் வாழ்ந்தாள் அவர் சார்ந்த இனமும் குடுப்பமும் சிறந்தோங்கும் என்பது உண்மை. பெண்ணின் பெருமையை நிலை நிறுத்து மாண்பு நமது தமிழ் பெண்களிடம் இருக்க இருக்கவேண்டும்.

ஆண் ஆதிக்கத்தில் முரட்டுதனமான உரிமை மறுப்பு. காலம் காலமாக பெண்ணின் உரிமைகள் சுரண்டப்படுவது கண்கூடாக தெரிகிறது. நீண்ட காலம் இரண்டாம் தர குடி மக்களாக பெண்கள் மதிக்கப்ட்டிருகின்றனர். நூற்றாண்டை தாண்டிய பெண் விடுதலைக்கான போராட்ட முயற்சியினால் ஆணாதிக்கத்தின் வீறு முன்பை விட குறைந்து விட்டதே என்பது தான் உண்மை. எனினும் முழுமையான பால் சமத்துவம் இன்னமும் எட்டப்படவில்லை என்பதும் மறுப்பதற்கில்லை
Post a Comment