October 5, 2010

பெண்ணின் பெருமை -2


இந்த சமுதாயம் எங்கே செல்கிறது? பெண்ணியத்தை மலுங்கவிட்டு சமுதாய வளர்ச்சி என்னும் உந்தும் சக்தி வந்து விடவா போகிறது? பெண்ணை போற்றாமல் விழ்ந்து போன இனம் பாரினில் மிகவும் அதிகம். இந்த சமுதாயம் பெண்ணியத்தை "வேர்றாறுத்து” சாதிக்கப்போவதென்ன?

பெண் என்பவள் அழகு சாதனங்களின் ஒட்டு மொத்த குத்தகையாக மாறியிருக்கின்றாள்.போக பொருளாகவும், சினிமா தனமான காம போதை வாஸ்த்தகவும் மாறியிருப்பது பெண் நிலை கேவலமான ஒரு பரிமான வளர்சியில் சிக்கி சிரழிந்து கொண்டிருப்பது சமுதாயத்தின் கயமையை படம் பிடித்து காட்டுகிறது.எங்கும் எதிலும் பெண் என்பவள் கவர்ச்சி பாலியல் பொருளாய் மாற்றபப்ட்டு இருகின்றாள்.

ஆனால் திருமணம் என்ற பந்தம் பெணணின் சுதந்திரத்தைப் முழுமையாக பறித்துவிட்டு ஆணின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு ஆயுள் முழுமைக்கும் போடப்பட்ட ஒப்பந்தப் பத்திரம். அதில் பெண் தன் ஆசை விருப்பங்களைப் புதைத்துவிட்டு இயந்திரம் போல செயல்படும் கட்டாயத்துள் திணிக்கப்படுகிறாள்.

பெண் என்பவள் தன்னை உணர்தல் என்பது இங்கு பெரும் வேள்வி நிலையில் இருப்பதாகவே எனக்கு படுகிறது. தனது பெருமையை பெண் என்பவள் முதலில் உணர வேண்டும். மனித குலத்தின் மாதவம் செய்த மாதர்க்குல தெய்வங்கள் தனது புனிதங்களையும் தனது மகத்துவத்தையும் உணர்ந்திருக்க வேண்டும். பெண்ணின் சிந்தனை சீர்திருத்தம் பெற்றும் சமுதாய மாற்றத்திற்கு பெரும் பங்காற்றவேண்டும். பெண்ணின் அக புற மாற்றம் ஒரு சமுதாயத்தின் மாற்றமாகவும் அந்த சமுதாயத்தை அடிப்படை அறிவு நிலையும் ஆன்மா வளர்ச்சிக்கும் பெண்ணின் தார்மீக கடமைகளின் ஒன்றாகும் அதே சமயம் தனது வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற சிந்தனை திறனை வளர்த்தல் தனது பிள்ளைகளின் சுய அறிவு மேன்படுவதற்கும் பெண் இனம் தன் சார்ந்த பன்பாடு கூறுகளின் ஆழ்ந்த விழிப்பு நிலை தேவை, ஆனால் இன்றைய பெண்குழந்தையை ஆரம்பத்தில் இருந்தே பாதுகாப்பாகவும் பத்திரமாகவும் வளர்ப்பதாக எண்ணி கோழையாக வளர்த்து விடுகிறோம். இந்த வளர்ப்புமுறையில் வித்தியாசப்படுத்துவதால்தான் இன்றைக்கு பத்திரிக்கைகளில், செய்திகளில் அதிகமாக பாலியல் வன்முறைகளைப் பற்றிய செய்திகள் அதிகரித்து வருகின்றன.

பெண்ணின் கடமை
பெண்களே நீங்கள் அதிகமாக உங்களை மறைக்காதீர்கள். இதை ஆடைக்குச் சொல்லவில்லை. உங்கள் ஆசைகள், தேவைகள், வலிமைகள், பெருமைகள, திறமைகள், இவைகளை வெளிப்படுத்துங்கள். எற்கனவே சொன்ன மாதிரி மறுக்க வேண்டிய விசயங்களை மறுத்துவிடுங்கள், கேட்க வேண்டிய விசயங்களை கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேவைக்கு மீறி ஆசைப்படாதீர்கள், தேவையை கேட்க அஞசாதீர்கள். பெண்களுக்கு என்று சொன்ன இலக்கணங்கங்கள் ஆணுக்கும் பொருந்தும். ஆணுக்குச் சொன்ன இலக்கணங்கள் பெண்ணுக்கும் பொருந்தும். உதாரணமாக நிறையச் செய்திகளை சொல்லலாம். நளனின் சமையல் பக்குவம், ஜான்சி ராணி போன்ற பெண்களின் வீரம் புரிந்து கொண்டால் நாம் நம்மை புரிந்து கொள்ளமுடியும், நம்மை புரிந்து கொண்டால் மற்றவர்களை புரிந்து நடப்போம். ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டால் உலகம் இன்பமயமாகும்.

நீண்ட காலமாக அடிமைத்தன பதிவு பெண்ணினத்தில் இருந்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன.பெண்ணின் இயலாமையையும் அவர்களின் செயலற்றத்தனத்தையும் கன பொழுது மாற்றத்தைக் கொண்டு வருவது என்பது முடியாத ஒன்று. மனசுல அந்த மாற்றம் வரவேண்டும்- மனச பார்துக்கோ நல்லபடி என்று நமது பெரிவர்கள் சொன்னது அற்தமற்ற வார்தைகள் அல்ல மனம் என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கம். மனம் உற்சசாகமாகவும் உண்மையான மன வளத்துடன் இருந்தால் பெண்களின் வாழ்வும் வளம் பெரும்.

ஆண்களை விட பெண்களூக்கு மனோ பலம் அதிகம். . அவள் உன்னுடன் நேராக மோத முயல மாட்டாள். அவள் சண்டை மறைமுகமானது. அவள் அழுவாள். கதறுவாள். அவள் உன்னை அடிக்க மாட்டாள். தன்னைத் தானே அடித்துக் கொள்வாள். மனைவி தன்னைத் தானே அடித்துக் கொள்வதன் மூலம், அழுது கதறுவதன் மூலம், மிகப் பலமான ஆண் கூட அவளுக்கு அடிமையாவான். பெண்ணுக்கு முழுச் சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அவள் அதை ஆணுக்கும் தர முடியும்.

கடந்த காலத்தில் ஆண் பெண்களை மிகவும் புனிதமானவர்கள், தேவதைகள் என்று நம்ப வைத்தான். ஆண் தூய்மையற்றவன். பெண்? அவள் தெய்வீகமானவள். ஆண் பெண்ணை உயரமான பீடத்தில் ஏற்றி வைத்தான். பெண்ணை அடக்கி வைக்க அவனது தந்திரம் அது.
ஆண் அவளை வணங்கினான். அப்படி வணங்குவதன் மூலம் அவளை அடக்கி வைத்தான்.ஆம். அப்படி இயல்பாக பீடத்தின் மேல் அமர்த்தப்பட்ட பெண் தன்னை தெய்வீகமாய் நினைத்துக் கொண்டாள்.

அந்த காலத்திலே ஆண் பெண் இருசாரரும் வேட்டை ஆடி உணவுத் தேவையை நிறைவு செய்தனர் மனிதன் ஆரம்பகாலத்தில் வேட்டையாடித் திரிந்த வேளையில் பெண்களையும் வேட்டைக்கு அழைத்துச் சென்றான். ஆணுக்கு ஆதரவாகப் பெண் இருந்தாள். பெண்ணுக்குப் பாதுகாப்பாக ஆண் இருந்தான். ஆனால், வேட்டையாடியோர் நாட்கணக்காக காடுகளில் இருக்க வேண்டிய நிலையும் வனவிலங்குகளின் தாக்குதல்களும் இடம்பெறத் தொடங்கவே பெண்களை வீட்டில் பாதுகாப்பாக விட்டுவிட்டு வேட்டைக்குச் செல்ல நேர்ந்தது. பெண்களின் பாதுக்காப்புக்காக சில வேலையை தவிர்த்தல் வீட்டிலே தங்க வைக்கப்பட்டனர்.

இது பின்னர் நாடோடிச் சமுதாயத்திலிருந்து இனக்குழுச் சமுதாயமாக மாறியது. வீட்டில் முடங்கிய நிலைதான் ஆரம்பத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்பட்ட நிர்ப்பந்தமாகும். வீட்டினுள் சுகபோகப் பொருளாகவும், சமையல் செய்பவராகவும், குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்கும், பாதுகாப்புக்கும் உரியவராகவும், முதியோரின் பராமரிப்பாளராகவும் உடைகள் சுத்தம் செய்பவராகவும், வீடு வளவு சுத்திகரிப்பவராகவும் மருந்து கொடுக்கும் மருத்துவராகவும், மனைவியாகவும், தாயாகவும், சகோதரியாகவும் வீட்டினுள் இருந்தவாறே பல சுமைகளைச் சுமக்க வேண்டிய நிலைக்குள்ளானாள். பெண் சில சமயங்களில் மாதவிலக்கு காலங்களிலும் கர்ப காலங்களிலும் பெண்களையும் தனியாக தங்க விடுவார்கள்.எந்த வேளையும் செய்ய விடாமல் முழு ஒய்வு கொடுப்பார்கள் இதை சில சமயங்களில் மூடத்தனங்கள் என்பார்கள்.அதிலும் சில நன்மைகள் இருந்தன. பெண்களின் நலன் இருந்தது. நாளடைவில் பெண்களை அடிமை படுத்தவும் இது போன்ற தேவை உருவாகின.

தாலி என்பது திருமணத்தின் போது ஆண் பெண்ணுக்கு கட்டும் ஒருவகை கழுத்து சங்கிலி ஆகும். தாலி அணிந்த பெண் திருமணமானவள் என்பது தாலியின் முக்கிய குறியீடு. தாலி கட்டும் வழக்கம் இந்து திராவிட மக்களிடம் காணப்படுகிறது. பெண்ணிய பார்வையில் ஆண்கள் தாம் திருமணமானவர் என்பதை வெளிப்படுத்த எந்தவொரு குறியீடும் இல்லாமல் பெண்ணிடம் தாலி, குங்குமம், மெட்டி என்று குறியீடுகளைத் திணிப்பது ஒர் ஆண் சார்ந்த ஆதிக்க செயற்பாடாக பார்க்கபடுகிறது

தாலி வந்த வரலாறூ
ஆரம்ப காலத்தில் ஆண் என்பவன் வேட்டை ஆடி தன்னால் வெற்றி கொள்ளபட்ட மிருகங்களின் பல்லை வெற்றியின் அடையாளமாக தன் மனைவிக்கு சாற்றினான். அதுவே தாலி எனப்பட்டது.அந்த காலத்தில் உடல் வலு உயர்ந்திருந்த காலத்தில் பெண்ணுக்காக போராடி சமுதாய அந்தஸ்தை பெற்றுக் கொண்டான்.

வேட்டை ஆடுதலின் மாண்பு குறைந்து விட்ட பின் பெண் வளர்த்த ஜால்லிகட்டு காளையை அடக்கினால் அந்த பெண் உரிமைக் கொள்ளப்பட்டாள்.

பிறகு வேடைக்கு இயலவில்லை ,காளையையும் அடக்குவதால் ஏற்படும் உயிச் சேதங்களை தவிர்க இளவட்ட கல் என்னும் ஒரு முறை உருவாகியது. ஊர் எல்லையில் வைக்கப்படும் இளவட்ட கல்லை ஒரு ஆண் தூக்கிவிட்டால் அந்த பெண் மணமுடித்து கொடுக்கப்பட்டாள்.

இந்தியா என்னும் நாடு பல நாடுகளின் படை எடுப்புக்கு ஆட்பட்டது. பெண்களை கற்பழித்தல் .மானபங்கம் செய்தல் கொலை செய்தல் என்ற திருவிளையாடல்களை படை எடுப்பாளர்கள் செய்தார்கள். படை எடுப்பாளர்களின் கொடுமையான கற்பழிப்புக்கள் சமுதயாத்தில் சில மாற்றங்களை கொண்டுவந்தன. குடுப்ப மானம் காக்க தாலியில் விஷம் வைக்கப்பட்டது.. எதிரிகளிடம் வீழும் போது கற்பு காக்கப்படவேண்டும் குடுப்ப மானமும் காக்கப்டவேண்டும். தன் தாலியில் இருக்கும் விஷத்தை அருந்தி உயிர் துறத்தல் ஒரு வகையான சமுக பாதுக்காப்பக கருதப்பட்டது. பிறகு தன் வீட்டில் பிரச்சனை வரும் போழுது பெண்கள் விஷம் அருந்து தற்கொலை செய்வது ஒரு சமுக பலவீனமாக மாறி பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கியது. இன்று கூட பல குடுப்பங்களில் சிறு பிரச்சனைகளாளும் விஷ மருந்துகளை குடித்து உயிர் விடுவது சர்வ சாரணமாக இருக்கிறது.

இன்று ஜாதிக்கு ஒரு தாலி என்ற நிலமைக்கு தமிழர்களை திருமண முறை வந்து விட்டது. ஆதியில் தாலி வீர தீர செயல்களில் பெற்ற வெற்றியில் பெண்ணை அடைவதற்கு அவள் தனக்கு உரிமையுள்ளவள் என்னு அடையாளத்தை நிலை நிறுத்துவதற்கு தேவைப்பட்டது. அது ஒரு அடையால சின்னம். ஆனால் இன்றை தாலியின் நோக்கம் மாறிவிட்டது. அது ஒரு அடம்பர பொருளாகவும் பிறர் மதிக்கவும் தங்கத்தால் அலங்கரித்துக் கொண்டுயிருக்கிறது இன்றைய தாலி.. பெரும் பாலும் அது ஒரு சடங்காக மாறிவிட்டது.

உஷ்ண நாடான இந்தியா .பாலுணர்வின் தாக்கம் மிகவும் அதிகம். உலகிலே காமத்தையும் பாலுணர்வு சித்தானந்தத்தையும் விளவாரியாக அலசி ஆராய்ந்து முதல் நூலாக எழுதிய வரலாறு இந்தியர்களுக்கு உண்டு..கோயிக்களிளும் கற்கோவிலும் பால் உறவுகளை சித்தரித்து எழுந்த சிற்பங்கள் இந்தியர்களின் பால் உணர்வுகள் உயர்ந்த நிலையில் வைக்கப்பட்டன. பால் உணர்வுகள் மகத்துவம் மிக்க இறைவழிப்பாட்டோடு இனைந்து விட்டன..இந்தியர்கள் திருமணமான முதல் இரவை கூட சிறப்பித்து ஒரு தெய்வீக சடங்காக மாற்றி இருப்பதில் இருந்து பால் உணர்வுகளின் இந்தியர்களின் பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாகிவிட்டதை உணரலாம்.இன்னொன்று அது ஒரு வகையான சுக்கில யோகமாக கூட இருக்கலாம்.
Post a Comment