March 8, 2010

தென் கிழக்காசியாவில் தமிழர்களின் சுவடுகள்-9தென்கிழக்காசிய அரசுகளில் ஆட்சியாளாராக இருந்தோர் மகயான பவுத்தையும் சைவ வைணவ மதங்களையும் ஆதரித்துப் பல்லவப் பேரரசிலிருந்து பரவிய செல்வாக்கு வளர்வதற்கு உதவினர்.

நாகபட்டினத்தில் 1867 வரை அங்குப் புத்தவிகாரை இருந்ததாகத் தெரிகிறது. இங்கு நரசிங்கப் போத்தரையர் காலத்தில் சீன அரசன் கட்டிய
சீனக் கோயிலை மார்க்கோபோலோ கண்டதாகக் கூறுகிறார். 1477ல் இதனைப் பர்மிய அரசர் தமது கல்வெட்டில் குறிக்கின்றார். திருமங்கை மன்னர் இங்கிருந்த புத்தரது பொற்சிலை ஒன்றை எடுத்துப் போனார் என்று 'குரு பரம்பரை பிரபாவம், என்னும் வைணவ நூல் கூறுகிறது. இராசராச சோழரும் அவர் மகனார் இராசேந்திர சோழரும் தங்கள் காலத்தில் சுமத்திரா தீவில் அரசாண்ட ஸ்ரீ விஜய அரசர்களில் ஒருவர்க்கு நாகபட்டினத்தில் பெளத்தப் பள்ளி கட்ட உரிமை தந்தமையை லேடன் பட்டயத்தின் வழியே அறிகின்றோம்.

விகாரையைப்பாதிரிமார் 1867−ல் இடித்துக் கிறிஸ்தவக் கோயில்
கட்டியபோது பல புத்தச் சிலைகள் அங்குக் கிடைத்தன. நாகபட்டினம் தமிழ்ப் புத்தப் பெருவணிக நிலையமாகவும் பிறநாட்டுத் தொடர்பின் விளக்கமாகவும் விளங்குகிறது.
பண்டைக் காலத்தில் காஞ்சிமாநகரத்தில் ஒரு சிறந்த தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம்
இருந்தது. பெளத்தப் பள்ளிகள் பல இருந்தன. காஞ்சியில் பிறந்து நாளந்தரப்
பல்கலைக் கழகத்தின் தலைவரான திங்நாகரும் தமிழரே. அவருக்கு மாணவராகி, அந்தப்
பல்கலைக் கழகத்தில் தலைவராக விளங்கிய தருமபாலரும் தமிழரே. இவர் காஞ்சியில்
மந்திரியாயிருந்த ஒருவரின் புதல்வர் இவர் கையாண்ட தருக்க முறை தமிழ் நாட்டில்
வளர்ந்ததென்றும் . இதனால் இவரே மணிமேகலையில் வரும்
தருமபாலர் என முடிவுசெய்வோரும் உளர். மணிமேகலையின் காலம் 2ஆம் நூற்றாண்டானால், 6ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த இவர் அவராவதற்கில்லை. எனினும், காஞ்சிமா நகர் பெளத்தப் பேரறிஞர்களது அறிவுக் களஞ்சியமாகப் பேர் பெற்றிருந்தது என்பதில்
ஐயமில்லை. நாளந்தாப் பல்கலைக்கழகம் ஒருபுறமிருக்க உலகம் போற்றும் சென்பெளத்தம்
அல்லது தியான பெளத்தம் ஜப்பானிலும் பேரும் புகழும் பெற்று விளங்குவதான இது
பெளத்தமதப் பெரும்பிரிவேயாம். அந்த நாடுகளில் இதை நிலைநாட்டியவர்

அங்குக் கி.பி. 6 ஆம் நூற்றாண்டில் சென்ற காஞ்சியரசரின் பிள்ளைகளில் ஒருவரான போதி
தருமராவர். பல சான்றுக் குறிப்புக்கள் போதி தருமர்(Bodhidharma) சென்(zen) என்ற புத்தப்பள்ளியை சீனா தேசத்தில் நிறுவியதாக பகர்கிறது.சீனாவில் உள்ள சவோலின் கோயிலில், புத்தமதத் துறவியாக மாறிய தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த பல்லவ இளவரசன் போதிதர்மர் என்பவரால் தொடங்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகின்றது. இவர், சொற்களில் தங்கியிராத, மத நூல்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அறிவு பற்றிக் கற்பிப்பதற்காக சீனாவுக்கு வந்ததாக அறியப்படுகின்றது. சென் புத்தமதம், ஒரு தனியான புத்தமதப் பிரிவாக உருவானது குறித்து முதன்முதலாக கிபி 7ம் நூற்றாண்டில் பதிவுகள் காணப்படுகின்றன. மகாயான புத்தமதத்தில் காணப்பட்ட பல்வேறு சிந்தனைப் போக்குகளின் கலப்பினாலேயே சென் புத்தமதம் உருவானதாகச் சொல்லப்படுகிறது. சீனாவிலிருந்து சென் புத்தமதம், தெற்கே வியட்நாமுக்கும், கிழக்கே கொரியாவுக்கும் ஜாப்பானுக்கும் பரவியது.6'ம் நூற்றாண்டில் தியானத்தைச் சீனாவுக்குக் கொண்டுபோன நம் காஞ்சிபுரத்தார் போதிதருமர் நிறுவிய வழி சான் என்று சீனத்திலும் பின்னர் ஜென் என்று சூரியன் உதிக்கும் நாட்டிலும் மருவியதும்.

த்)யானம் > ஜான என்று இந்தியாவின் கிழக்கு பாஷைகளில் ஆகி,
அதுவே Zen. இந்த ஜானித்தல் சானித்தல் என்று தமிழ் எழுத்தில்
உள்ளது. துவைத சித்தாந்தம் - அத்வைதம் இரண்டுக்கும் ஒப்புமை
எழுதினோர் சிவ-அத்வைதம், சுத்த-அத்வைதம் என்று இரண்டையும்
பொருத்துவர்.சானம் என்பதும் தமிழ்ச்சொல்தான். 'ஒண்கருட *சானத்தில்* தீர்விடம் போற்றான்' என்று ஆன்மாவில் ஒளிந்த அண்டனைப் பாடுகிறார் மெய்கண்டதேவர்.

தென் கிழக்காசியவின் சரித்திர குறிப்பின் வழி போதி தருமர் தன்னுடைய கடல் பயணத்தில் தென் கிழக்காசியவில் சில நாடுகளில் குறிப்பாக இண்டோனேசியவில் உள்ள சுமத்திரா பலம்பாங்கிலும், மலேசியா தாய்லாந்து ,வியாட்னாமிலும் தன்னுடைய புதிய நுட்பங்களை தாங்கிய தற்காப்பு கலையை சீனாவிற்கு செல்லும் முன் அறிமுகப்டுத்தியுள்ளார்.
போதி தருமர் சீன ஹான் ராஜியத்தின் முதல் ஷோலின் கூம்ப் பூவின் தந்தை என்று போற்றப்படுகின்றார். மலாய்க்காரர்கள் தங்களுக்கு போதி தருமர் சிலாட் என்று சொல்ப்படுகின்ற மலாய் தற்காப்பு கலையில் சில நூட்பங்களை சொல்லித்தந்துள்ளார் என்று கூறுகின்றனர்.இங்கு நாம் ஒன்றை கவணிக்க வேண்டும் தமிழிலே சிலம்பம், அதுவே மலாய் மொழியில் சீலாட்.. தென் கிழக்காசியாவின் தற்காப்பு கலையின் மூலம் தமிழகம் தான்.

இந்த மதத்தினைச் சீனாவில் மேலும் வளர்த்தவர் நரசிங்க வன்மபல்லவன்
காலத்தவரான மற்றொரு தமிழர்; இவர் பெயர் வச்சிரபோதி (661/730) −வரும் காஞ்சியில் பெளத்தர்களின் தலைவராக விளங்கினார். இவர்களுக்கு முன்பே 5 ஆம் நூற்றாண்டில் புத்த தத்ததேரர் காஞ்சியில் பெளத்தமதத் தலைவராக வீற்றிருந்துள்ளார். இவர் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைத் தமது காலத்தில் வாழ்ந்த அச்சு தகளப்பிரனோடு சேர்த்துப் புனைத்து அபிதம்மாவதாரம் என்ற நூலில் இதை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பெளத்த மதம் தமிழ் நாட்டில் மறைந்தபோதிலும் அக்கொள்கை தமிழ் மணம் பரப்பும் கொள்கையாய் உலகெங்கும் பரவி இருக்கிறது. தமிழ்க் கூறும் நல்லூலகம் உலகிற்கு அளித்த கொடை இது.

வனவாசகம் என்ற ஒரு நாடு உண்டு. அதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டதுண்டா? சரித்திரம் தொடரும்-9

Sumber: Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
மின்தமிழ்
கெடா வரலாறு- R.Faqir Muhammad-1959
1. Agesthialingom, S. & S.V. Shanmugam (1970). The Language of Tamil Inscriptions, Annamalainagar, India: Annamalai University.
2. வாழ்க்கை பயணம் விக்கி.
Diambil daripada "http://ms.wikipedia.org/wiki/Tulisan_Pallava"
http://ulaathal.blogspot.com/2008/04/blog-post.html
http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=60605262&format=print
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
1. சோழர்கள் - K.A நீலகண்ட சாஸ்திரி - முதல் பாகம்.
2. ↑ சோழர்கள் - K.A. நீலகண்ட சாஸ்திரி - பாகம் இரண்டு - பக்கம் 726
3. ↑ சோழர்கள் - K.A.நீலகண்ட சாஸ்திரி - பாகம் இரண்டு - பக்கம் 727
தமிழர் யார்?...ந.சி கந்தையா ............................சென்னை12.4.46
உலக நாகரிகத்தில் தமிழர் பங்கு. ந.சி.க.............சென்னை1.12.48
-திருவாசகம்,கீர்த்தி திரு அகவல் வரி.27-28
தமிழக ஆட்சி ..........டாக்டர் மா.இராசமாணிக்கனார் . பாரி நிலையம்
http://www.tamilbooks.info/mediareview.aspx?rid=27&bid=VB0000207 Reference:

(1) R.C. MAJUMDAR- CHAMPA: HISTORY & CULTURE OF AN INDIAN COLONIAL KINGDOM IN THE FAR EAST GIAN PUBLISHING HOUSE DELHI – REPRINT 1985.

(2) SANGAM LITERATURE – ETTUTHOKAI & PATHUPPATTU

(3) À¡ñÊÂ÷ ¦º§Àθû ÀòÐ – PUBLISHED BY THE TAMIL VARALATRU KAZHAGAM, MADRAS 1967.
http://en.wikipedia.org/wiki/Zen
¿ýÈ¢: Äñ¼ý ºò ºí¸õ ¦ºö¾¢ Á¼ø. http://www.nilacharal.com/tamil/vietnam_158.html
http://www.visvacomplex.com/main.html
http://kadaaramnet.blogspot.com/ அற்புதன்
http://thamizmandram.blogspot.com/
இணையம்: www.thamizhkkuil.net
thamizayam@googlegroups.com
http://vallinam.com.my/jan09/essay.html நாட்டுக் கோட்டைச் செட்டியாரும் மலாக்கா செட்டி சமூகமும் ஏ.தேவராஜன்
தென்செய்திhttp://www.yarl.com/forum3/index.php?showtopic=40429
சீனாவின் தமிழ்க் கல்வெட்டு
http://www.treasurehouseofagathiyar.net/19000/19081.htm
அகத்தியர் கடாரத்தமிழ்ப் பேரறிஞர்டாக்டர் எஸ்.ஜெயபாரதி JayBee http://www.visvacomplex.com/main.html
http://noolaham.net/project/48/4725/4725.pdf அலைக்கடலுக்கு அப்பால் தமிழர்கள் தமிழ்வேள் இ.சு.க. குரும்பசிட்டி & இரா கனகரத்தினம்
http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=60605262&format=print
கடல்வழி வணிகம்: நரசய்யா: பழனியப்பா பிரதர்ஸ்: கோனார் மாளிகை, 25 பீட்டர்ஸ் சாலை, சென்னை 14 பக்கம் 382 விலை ரூ. 225
Post a Comment