February 4, 2010

தென் கிழக்கு ஆசியாவில் தமிழர்களின் சுவடுகள்.3


கி.பி 1014 சோழ மன்னர் இராஜ ராஜன் சீன சக்ரவத்திக்கு வர்த்தக தூதுவர்களை அனுப்பினார். கி.பி 1077ல் சோழ மன்னர் குலோத்துங்கன் 70 வர்த்தக தூதுவர்களை கெடா வழியாக சீனாவிற்கு அனுப்பினார். பழங்காலத்திலிருந்து தமிழக வர்த்தகர்கள் கெடாவுடன் வர்த்தக தொடர்பு கொண்டிருத்தார்கள்.. மாறன் மாஹா வங்ச ஆட்சியில் போது அநோகர் கெடாவில் வந்து இறங்கி பூலோ செராயில் பாய்மரக்கலங்களுக்கு தண்ணீர், விறகு கட்டைகள் வாங்கியிருகிறார்கள்.

சீன வரலாறு கூறுகிறது கெடா மன்னர் ஸ்ரீ விஜய கி.பி 1003,1008ல் தூதுவர்களை சீனாவுக்கு அனுப்பியுள்ளார். கி.பி 1886ல் பாண்டிய மன்னன் சுந்தர பாண்டிய தேவன் ஜமாலிதின் தலைமையில் வர்த்தக குழுவை கெடா வழியாக சீனாவுக்கு அனுப்பியுள்ளார். கி.பி1008ல் உள்ள தமிழ் வடமொழி நூல்கள் கூறுகிறது புத்த கோவில்கள் கட்டுவதற்கு சில கிராமங்களை கொடுத்தாகவும்,இரண்டு புத்த ஆலயங்கள் பலம்பாங்கிலும் கெடாவிலும் கட்டியதாய் காணப்படுகிறது. கி.பி 1006ல் இராஜ சோழர் ஸ்ரீ விஜியாவிற்கு நாகப்பட்டினத்தில் புத்த கோவில்கள் கட்டுவதற்கு நிலமும் கோவில் செலவுக்கு இரண்டு கிராமங்களீன் நில வரியை கொடுத்திருகின்றார்.

ஸ்ரீ விஜய பல்லவ ராஜா மார விஜயத்தோமவர்மன் கெடா ராஜா சோதமணிவர்மன், கெடா ராஜா மகன் சங்கிரிமா விஜயங்க வர்மன் இவர்களும் கோவில் கட்டினார்கள். சோதமணி வர்மன் கோயிலில் உள்ள புத்தர் சிலைக்கு அதிக தங்க வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டது, இதற்கு அதிக மானியம் குலோத்துங்க மன்னன் கொடுத்தான்.

கடல் வழி வாணிகம் பரவியிருந்தவிடமெல்லாம் இக்குழுக்கள் இயங்கி வந்துள்ளனர். கடல் கடந்த நாடுகளிலும் தான். ஸ¤மத்ரா தீவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட தமிழ் கல்வெட்டு ஒன்று கி.பி. 1010-ல் பொறிக்கப்பட்டது. அதில் ஆயிரத்து ஐந்நூற்றுவர் கொடுத்த கொடை பற்றி சாசனம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் பொருள், சுமத்ரா தீவில் தமிழர் வணிகர் குழு ஒரு முக்கிய இடத்தைத் தம் இடமாகக் கொண்டு அங்கு இறங்கும் கப்பல் தலைவனும், மரக்காயர் எனும் முஸ்லீம் வணிகர்களும் எவ்வளவு தங்கம், கஸ்தூரி செலுத்திய பிறகே தரை இறங்கவேண்டும் என்ற வரி வசூலைப்பற்றிய கொடை இது. இது வணிக மேலாண்மையையும், அவர்கள் செயல்படும் விதிமுறைகளையும் சொல்கிறது. சீன நாட்டிலும் 1281-ல் சம்பந்தப் பெருமாள் என்னும் தமிழ் வணிகன் அந்நாட்டு அரசன் செக்கா சைக்கான் (குப்ளே கான்) அனுமதியுடன் சிவ பெருமானின் உருவத்தை பிரதிஷ்டை செய்கிறான், அரசனின் நன்மையை முன்னிட்டு. இக்கோவிலின் பெயர் திருக்கானேஸ்வரம். இதற்கு முன்னோடிகளுண்டு. கி.மு. 140-86-ல் ஹ¥வாங் சு (காஞ்சீபுரம்) வோடு வணிக தொடர்புகள் இருந்தன. கியோ தங்க் சு என்ற சீன நூல், சீன வணிகர்களுக்காக, பல்லவர்கள் கோவில் கட்டித் தந்ததாகச் சொல்கிறது. இம்மாதிரியான பரிமாறல்கள் மனித உறவுகளுக்கும், நாடுகளிடையே உறவுக்கும், கடைசியாக வணிக வளர்ச்சிக்கும் உதவுகின்றன மேலும் இவ்வணிகர் குழுக்கள் (அக்காலத்திய Chambers of Commerce) தம் விதிமுறைகளையும் வரிகளையும் தாமே நிர்ணயித்துக் கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இம்மாதிரியான குழுக்கள் கி.பி. ஓன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து 9ம் - நூற்றாண்டு வரை தொடர்ந்து பின் படிப்படியாக குறைந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது இவையெல்லாம் பழங்கால இடைக்கால கடல்வழி வாணிகம், தமிழ் வணிகக் குழுக்களும் வணிகப் பெருமக்களின் இமலய சாதனையை இன்றைய தமிழ் மக்கள் சாதிக்கமுடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி எழுகின்றது.

தாய்லந்தில் கிராபி மாநிலத்தில் உள்ள அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள கல்வெட்டு கி.பி.3-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது. அதில் 'பெரும்பட்டன் கல்' என்று பொறிக்கப் பட்டுள்ளது. இக் கல்வெட்டு கண்டு பிடிக்கப்பட்ட இடம் மணிக்குன்று. இன்னொன்று டாகுவா பா என்ற இடம். இதை தாலமி தக்கோலா என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இது ஒன்பதாவது நூற்றாண்டு தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு. இங்கு ஒரு ஏரி கட்டப்பட்டதெனவும் அதை சேனாமுகத்தார், மணிகிராமத்தார் என்னும் தமிழ் வணிகக் குழுக்கள் காத்து வந்தனர் என்பதும் தெரிகிறது. இப்படி நிறைய செய்திகள் சுவாரஸ்யமானவை. தமிழ் நாட்டு நகரத்தார் தம் வணிக வரலாற்றுப் பெருமைகளைச் சொல்ல ஆரம்பித்தால், அது மிக பழமையானதும் பிரும்மாண்டமானதுமாக இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது.

வனவாசகம் என்ற ஒரு நாடு உண்டு. அதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டதுண்டா?
சரித்திரம் தொடரும்.3
Sumber: Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
மின்தமிழ்
கெடா வரலாறு- R.Faqir Muhammad-1959
1. Agesthialingom, S. & S.V. Shanmugam (1970). The Language of Tamil Inscriptions, Annamalainagar, India: Annamalai University.
2. வாழ்க்கை பயணம் விக்கி.
Diambil daripada "http://ms.wikipedia.org/wiki/Tulisan_Pallava"
http://ulaathal.blogspot.com/2008/04/blog-post.html
http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=60605262&format=print
Post a Comment