February 21, 2010

தென் கிழக்காசியாவில் தமிழர்களின் சுவடுகள்-6மாலத்தீவுக்கூட்டங்கள். கங்கை சமவெளிதீரம், அந்தமான், நீக்கோர்பர் தீவுகூட்டங்கள், தென் பர்மா,சுமத்திரா,ஜாவா, போர்னியயோவின் சில பகுதிகள்,இந்தோ- சீனா, மலேயா,முதலிய பகுதிகளிலும் வர்த்தகம், கலை மற்றும் விவசயம் பரப்பியும் குடியிருப்புக்களையும் அமைத்து பேரரசுகளை நிறுவி பெரும் வாழ்வுக்கண்டனர் தமிழர்கள். தமிழர்களின் வியபாரக் கப்பல்கள் அஸ்தேரலியா மற்றும் நியுஸ்லாந்து வரைக்கும் சென்று இருகின்றன.அது மட்டும் அன்று உலகெங்கும் தமிழர்களின் வியாபாரக்கப்பல் கொடிகள் பட்டொளி வீசி பறந்தன. எகிப்து.கிரேகம்,ரோம்.பாபிலோன், அரேபியம் மலேயா.இண்டோனேசியா, இண்டோ-சீனா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளிலும் வியபார நிமிர்த்தமாய் செண்ற தமிழர்கள் வெற்றிக்கொடி செலுத்தினர். திறைக்கடலோடி திரவியம் தேடியவர்கள் தமிழர்கள்.டாலமி, பெரிப்ளூஸ் என்ற யாத்ரீகர்கள் கி.பி. முதல் இரண்டு நூற்றாண்டுகளில் நடந்த தென் இந்திய கடல் வாணிபத்தைக் குறிப்பிடுகின்றனர்.

தென் இந்தியாவை கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டு முதல் 400 ஆண்டுகளுக்கு ஆண்ட சாத்வா இன மன்னர்கள் தமிழ் மொழியில் வெளியிட்ட நாணயங்களில் ‘கப்பல்’ படம் உள்ளது.


‘மிலிந்த பன்ன’ என்ற கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டு பெளத்த மத நூல் வங்கம், சோழமண்டலம், குஜராத், சீனம், எகிப்து இடையே நிலவிய வணிகத்தைக் குறிப்பிடுகிறது.

(12) மலேசியாவில் தமிழ் கல்வெட்டு இருக்கிறது. தாய்லாந்தில் தமிழ்நாட்டு நாணயங்கள் கிடைத்துள்ளன.

தமிழ் நாடு முழுவதும் கிடைக்கும் ரோமானிய நாணயங்களும் தமிழர்களின் கடல் வாணிபத்தை உறுதி செய்கின்றன.

மேற்கூரிய சான்றுகள் அனைத்தும் தமிழர்களின் கடல் பயண வன்மையைக் காட்டுகின்றன. அகஸ்டஸ் சீசரின் அவையில் பாண்டிய மன்னனின் தூதர் இருந்ததையும் ரோமானிய ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

தமிழ் மணி என்று சொல்லப்டுகின்ற கப்பல் மணி ஒன்று 1836 நியுஸ்லாந்து நாட்டில் கண்டெடுக்கப்பபட்டுள்ளது. முகைதீன் கப்பல் மணி என்று தமிழிலே எழுதப்பட்ட அந்த 500 வருடத்திற்கு மேல் பழ‌மையான அந்த மணி எப்படி நியுஸ்லாந்து நாட்டில் கண்டேடுக்கப்பட்டன என்பது பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக‌ உள்ளது.தமிழர்களின் கடற்பயணங்கள் வியபாரமும் வெகு காலத்திற்கு முன்பே கண்டங்களையும் தான்டி நடைப்பெற்றுள்ளன என்பதற்கு இதுவே நல்ல சாட்சி. தமிழர்கள் வீரர்கள் மட்டும் அல்ல கடற் தீரர்கள். அவர்கள் நல்ல வியாபாரிகளாகவும் இருந்துள்ளார்கள். சிறந்த கடற்கலங்களை கட்டும் விற்பனர்களாகவும் இருந்துள்ளனர்.தமிழ் மக்கள் பண்டைய காலத்தில் தாங்கள் வாழ்கிற பகுதியை ஐந்து திணைகளாகப் பிரித்திருந்தார்கள். அதில் கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதியும் நெய்தல் எனப்பட்டது. தமிழ் மக்கள் கடலோடிகள். கடல் காற்றையும், அலையையும், நீரோட்டத்தையும், பருவ காலங்களைப் பற்றியும் நட்சத்திர மண்டலங்களைப் பற்றியும் அறிந்திருந்தார்கள். பலதரப்பட்ட படகுகளில் பொருட்களை ஏற்றிக் கொண்டு மேற்கு நாடுகளுக்கும் தென் கிழக்காசிய நாடுகளுக்கும் சென்று விற்றார்கள். அங்கே கிடைத்த பொருட்களை வாங்கி வந்தார்கள் என்று கி.மு. முதல் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட நூற்களில் இருந்தும் - தமிழ்ச் சங்க இலக்கியத்தின் வாயிலாகவும் தெரிகிறது. அதுதான் தமிழர் கடல் வாணிகம்.


வனவாசகம் என்ற ஒரு நாடு உண்டு. அதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டதுண்டா?
சரித்திரம் தொடரும்-6

Sumber: Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
மின்தமிழ்
கெடா வரலாறு- R.Faqir Muhammad-1959
1. Agesthialingom, S. & S.V. Shanmugam (1970). The Language of Tamil Inscriptions, Annamalainagar, India: Annamalai University.
2. வாழ்க்கை பயணம் விக்கி.
Diambil daripada "http://ms.wikipedia.org/wiki/Tulisan_Pallava"
http://ulaathal.blogspot.com/2008/04/blog-post.html
http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=60605262&format=print
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
1. சோழர்கள் - K.A நீலகண்ட சாஸ்திரி - முதல் பாகம்.
2. ↑ சோழர்கள் - K.A. நீலகண்ட சாஸ்திரி - பாகம் இரண்டு - பக்கம் 726
3. ↑ சோழர்கள் - K.A.நீலகண்ட சாஸ்திரி - பாகம் இரண்டு - பக்கம் 727
தமிழர் யார்?...ந.சி கந்தையா ............................சென்னை12.4.46
உலக நாகரிகத்தில் தமிழர் பங்கு. ந.சி.க.............சென்னை1.12.48
-திருவாசகம்,கீர்த்தி திரு அகவல் வரி.27-28
தமிழக ஆட்சி ..........டாக்டர் மா.இராசமாணிக்கனார் . பாரி நிலையம்
http://www.tamilbooks.info/mediareview.aspx?rid=27&bid=VB0000207 Reference:

(1) R.C. MAJUMDAR- CHAMPA: HISTORY & CULTURE OF AN INDIAN COLONIAL KINGDOM IN THE FAR EAST GIAN PUBLISHING HOUSE DELHI – REPRINT 1985.

(2) SANGAM LITERATURE – ETTUTHOKAI & PATHUPPATTU

3) பாண்டியர் செபேடுகள் பத்து – PUBLISHED BY THE TAMIL VARALATRU KAZHAGAM, MADRAS 1967.
நன்றி: லண்டன் சத் சங்கம் செய்தி மடல். http://www.nilacharal.com/tamil/vietnam_158.html
Post a Comment