January 15, 2010

தென் கிழக்காசியாவில் தமிழர்களின் சுவடுகள்.


வனவாசகம் என்ற ஒரு நாடு உண்டு. அதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டதுண்டா?

சோழ பாண்டிய நாடுகளின் வாணிகம் திரையர் வசம் இருந்தது. பாண்டிய நாட்டு மக்கள் வாரலாற்றுக் காலத்திற்குமுன் தொட்டே கடலோடிகளாக இருந்தனர். அவர்களின் தலைநகரம் இராமயணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. பாண்டியர்களின் தலைநகரமாகிய கபாடபுரத்தின் வாயிற் கதவுகள் பொன்னாலும் இரத்தினக் கற்களலும் அலங்கரிக்ப்பட்டன என்று இரமாயணம் கூறுகிறது. குமரி, கொற்கை, காயல், பாம்பன் முதலியவை பாண்டியர்களின் துறைமுகப்பட்டினங்களாக இருந்தன. கடல் கடந்து கடாரம்,சாவகம்.கம்போஜம்,இந்திரபுரம்.சீனம் வரை வாணிகம் நடத்தினார்கள். உருத்திர கண்ணனார் என்னும் புலவர் இளம்திரையனைப் பற்றிப் பாடியுள்ளார். வேங்கடத்தை தலைநகராக உடைய திரையனைப் பற்றி அகநானுறு (85,340) கூறுகின்றது.இறையானரகப் பொருளுரை இளந்திரையம் என்னும் நூலையும் திரையன் மாறன் என்னும் அரசனையும் குறிக்கிறது.

சோழ மன்னர்கள் கெடாவையும், சயாமையும் ஆண்ட செய்தியும், முதலாம் குலோத்துங்கன் பர்மாவை ஆண்ட குறிப்பும், சோழன் கரிகாலன் இலங்கையை கைப்பற்றி ஆண்ட வரலாறும் நம் பழம்பெரும் இலக்கியங்களாலும், கல்வெட்டுக்களாலும் உணரமுடிகிறது. பர்மியர்களிடையே விஷ்ணு வழிபாடு பரவலாகக் காணப்படுகிறது. பல கல்வெட்டுகளில் அதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன. பர்மாவின் பழங்கால தலைநகரமான புரோம் வைணவ வழிபாட்டின் மையமாகத் திகழ்கிறது. புரோம் நகருக்கு "புகநாம்யோம்" என்ற பர்மியப் பெயரும் உண்டு. இதற்கு பொருள் "விஷ்ணுபுரம்" என்றாகும். மாறன் என்ற சொல் - இந்திய மண்னர்களில் குறிப்பாக தமிழ் நாட்டு பாண்டிய மன்னர்களில் புகழ் மிக்க ஒரு சொல்லாக தெரிகிறது.பாண்டியர்களின் ஆளுமைக்குட்பட்ட மாறன்மார் தேசம்தான் இன்றைய மயன்மார் நாடா என்பது ஆராயவேண்டிய விஷயம். மாறன் மகா வம்சம் என்பது பண்டைய கெடாவின் சரித்திர நூல். மாறன் மகா வம்சன் கடாரத்தின் முதல் மண்னன் ஆவான். ஆனால் அவர்களின் புனைவு கதைகளில் ரோம் ராஜியத்தின் இளவரசியை சீன இளவரசனுக்கு மணமுடிக்க அனுப்பி வைகப்படும் ஒரு கடற்படையின் தலைவானாகவும் இன்றைய இந்திய கோவாவில் இருந்து புறப்படும் படை சில கருட இனத்தவரின் தாக்குதலை முறியடித்து கெடாவில் இந்திய சாராஜ்ஜியத்தை நிறுவிய முதல் மன்னாக மாறன் மகாவம்சனின் கதை சொல்லப்பட்டிருகின்றது.


மதுரையை ஆண்ட பாண்டியன் ஒருவன் சாவகம் என்னும் சாலித் தீவை கைப்பற்றி, அதன் கடற் கரையில் அலைநீர் அலசுமாறு ஒரு பாறையில் தன் அடிச்சுவட்டைப் பொறித்து வைத்தக் காரணமாக வடிம்பலம்ப நின்ற பாண்டியன் எனப்பட்டார். இவருடைய காலம் கி.மு. 5ம் நூற்றாண்டு. சாலி என்பது சாவகத்தின் பழையப்பெயர். சாவகம் ஒரு காலத்தில் தமிழாட்சிக்குட்பட்டிருந்தமைக்கு சான்றாக இன்றும் சில பட்டிணங்கள் பாண்டியன்,மதியன்,புகார்,பாண்டிவாசம், மலையன்கோ,கந்தழி செம் பூட்செய்,மீனன் காப்பு என்று தமிழ்ப்பெயர்களில் வழங்கி வருகிறது. சாவகத்தின் அருகில் மதுரா (மதுரை) என்ற தீவும் உண்டு. கி.பி. 114ல் ஜாவாவை ஆபுத்திரன் என்ற அரசன் ஆண்டதாய் சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. ஜாவாவை “ஆபுத்திரநாடு” என அழைக்கப்பட்டது. மனிமேகலை ஜாவா நாட்டிற்கு சென்ற சமயம் அங்கு தமிழ் மொழிப்பேசப்பட்டது என கூறப்படுகிறது.

வால்மீகி முனிவர் இராமயனாத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஸ்வர்ண தீபத்தைற்கு ராஜ சுக்கிரவன் தூதுவர்களை அனுப்பி சீதையை தேடும்படி அனுப்பியிருகின்றார். கி.மு. 200ல் சுமத்திராவை ‘’ இந்திரகிரி” என்றும் கி.பி. 6ம் நூற்றாண்டில் “ புலாவு பேர்ச்சா”, “ஸ்வர்ண தீபம்” என்று அழைத்தார்கள். சுமத்திராவில் “மலையு” என்ற ஊர் உண்டு. இது மலையூர் மறுவி மலையுவுக மாற்றம் பெற்று இருக்கலாம். இங்கிருந்து மலாய் மொழி பரவியதாகவும் சில சரித்திர ஆராச்சியாளார்கள் கூறுவதுண்டு. ஸ்ரீவிஜயா என்ற ராஜியம் இப்பொழுது சுமத்திரா என்ற தீவில்தான் அமைந்திருந்தது. இதி ஸிங் என்ற சீன தூதர் கெடாவிலிருந்து நாகப்பட்டிணம் நாவாய் மூலம் முப்பது நாட்களில் சேரலாம் என்று எழுதியுள்ளார்.

கடாரம் என்பது அக்காலத்தில் ராஜேந்திர சோழனால் அமைக்கப் பட்ட வியாபார மையமாகவும், ஆட்சிப் பீடமாகவும் இருந்தது, இதற்கன சான்றுகள் ‘பட்டிணபாலை’ என்ற தமிழ் கவிதையில் இருந்ததாக ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன. அது மட்டுமிற்றி அப்பொழுது வியாபாரத்திற்கு வந்து சென்ற அரபு மற்றும் சீன நூல்களிலும் பூஜாங் பள்ளத்தாக்கை பற்றி நிறைய தகவல்கள் இருபதாக Braddly மற்றும் Wheatly-யின் ஆராய்சியில் கூறியிருக்கிறார்கள்

கண்டெடுக்கப்பட்ட ஐம்பதுக்கு மேற்ப்பட்ட கோவில்கள் அல்லது புத்த வழிப்பாட்டு தளங்கள் மலேசியா நாட்டின் வடப்பகுதியான கடாரம் மலேசியாவின் நாகரிக தொட்டில்லாகவும் இருந்துள்ளது அதே சமயம் இந்து சமயமும் காலச்சாரமும் இந்த நாட்டில் ஆதி பண்பாட்டுக் கூறுகள் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது.


வனவாசகம் என்ற ஒரு நாடு உண்டு. அதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டதுண்டா?
சரித்திரம் தொடரும்.......2

Sumber: Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
மின்தமிழ்
கெடா வரலாறு- R.Faqir Muhammad-1959
1. Agesthialingom, S. & S.V. Shanmugam (1970). The Language of Tamil Inscriptions, Annamalainagar, India: Annamalai University.
2. வாழ்க்கை பயணம் விக்கி.
Post a Comment