October 5, 2009

அன்பு மனம் செங்கரும்பு

நிலம் பார்த்து நீ நடந்தால் - உன்
முகம் பார்த்து நான் வருவேன்.
நிழல் போல் நீ தொடர்ந்தால் - உன்
விழிப் போல் நான் வருவேன்

நிலவாய் நீ இருந்தால் - உன்
நினைவாய் நான் இருப்பேன்
மலராய் நீ இருந்தால் - அதன்
மணமாய் நான் இருப்பேன்

முகிலாய் நீ மிதந்தால் - வான்
மழையாய் நான் பொழில்வேன்
ஒளியாய் நீ இருந்தால் - பொன்
சுடராய் நான் இருப்பேன்

இருவரும் ஒன்றினைந்தால்
இவ்வுலகை வென்றிடுவோம்
அன்பால் பினைந்த திருந்தால்
அழகாய் வாழ்ந்திடுவோம்।


வாழ்க வளமுடன்
கி.மனோக்கரன்
Post a Comment